Witamy. Wykonujemy montaż, uruchomienia, przeglądy okresowe oraz naprawy kotłów gazowych i olejowych firm: Buderus, Brotje, Viessmann, DeDietrich. Wykonujemy przeglądy okresowe urządzeń kotłowni i systemów solarnych. Specjalizujemy się w konfiguracji i montażu automatyki systemów ogrzewania i automatyki domów.

Z I M N O , C O Ś   N I E   D Z I A Ł A ?  Z a d z w o ń !  CZEKAMY NA TWOJE ZGŁOSZENIE !

Oferujemy wykonawstwo kotłowni wszystkich typów, instalacji solarnych, centralnego ogrzewania, centralnego odkurzania, wod.-kan. oraz gazowych. 

Zapewniamy:

  • Kompleksową obsługę
  • Sprawny system grzewczy
  • Wysoką jakość wykonywanych robót
  • Gwarancję serwisu

Informacje bieżące


 

Przeglądy okresowe kotłów

Przegląd okresowy kotła gazowego nie polega, wbrew osądom niektórych, na zdmuchnięciu kurzu z obudowy kotła. Owszem, z reguły obudowę również się czyści po to aby nie pozostawić Użytkownikowi ubrudzonego urządzenia (podobnie jak po naprawie samochodu u mechanika). Zdarza się też stwierdzenie "jak działa - lepiej nie ruszać" co można tłumaczyć usprawiedliwianiem braku zlecania przeglądów okresowych. Więc? Czyścić czy nie czyścić ...

 

 

Zanieszyszczenie komory spalania w kotle kondensacyjnym 19kW  po 15 miesiącach (!) eksploatacji. Wymiennik wykonany ze stali nierdzewnej, określany przez niektórych jako "samoczyszczący".

Zabrudzony od strony spalinowej wymiennik aluminiowo-krzemowy. Stop tych metali ma swoje zalety. Jednak - co obrazuje zdjęcie - posiada również wady.


 

Próżniowe kolektory słoneczne - fakty i mity

http://www.słoneczny.com.pl/  

"W związku z wieloma mitami, którymi obrosły już kolektory słoneczne postanowiliśmy niestrudzenie je obnażać. Będziemy Państwu ukazywać jak wiele absurdów pojawia się na stronach internatowych opisujących kolektory słoneczne, jak wiele sprzeczności piszą sami producenci czy handlowcy (...)"  


 

Zaniedbana instalacja kolektorów słonecznych

To że instalacja kolektorów słonecznych nie jest bezobsługowa to już chyba wiemy... Awarie systemów słonecznych zdarzają się w szczególności wtedy gdy układ jest pozbawiony odpowiedniej obsługi serwisowej przez kilka lat. Koszt serwisu należy wziąść pod uwagę obliczając tzw. czas "zwrotu" nakładów poniesionych podczas inwestycji.

 

Zużyte wkłady filtrów z czyszczenia instalacji solarnej                       

Zanieczyszczenia stałe "wydobyte" z układu sześciu kolektorów słonecznych po ich jednorazowym płukaniu (0,6 kg zanieczyszczeń !)


 

Dłuższa gwarancja na kotły Viessmann

Gwarancja na kotły wiszące marki Viessmann generalnie wynosi 2 lata (kotły serii 100 i 200) lub 3 lata (kotły serii 300). Kupując kocioł w a-test-serwis otrzymujesz możliwość skorzystania z przedłużenia gwarancji producenta o dodatkowych 6 miesięcy. Ponadto, jako nasz klient, przy zakupie całego systemu grzewczego opartego na urządzeniach Viessmann otrzymujesz od nas gwarancję bezpłatnych przeglądów okresowych w czasie trwania okresu gwarancji. Warto skorzystać z tej okazji. Akcja nie jest bezterminowa i obowiązuje do odwołania. Zadzwoń już teraz!


 

Dozór urządzeń ciśnieniowych - UDT

Przedsiębiorcy, zarządcy budynków wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej (w skrócie - obiektów innych niż budynki jednorodzinne) w myśl Ustawy o Dozorze Technicznym (Dz. U. nr 122 z 21.12.2000 r. z późniejszymi zmianami) zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych. Zapewnienie to może wydać jedynie Urząd Dozoru Technicznego w toku przeprowadzonych czynności dozorowych. Dlatego zapewnienie wykonawcy o prawidłowym wykonaniu kotłowni nie jest wystarczające aby dopuścić zabudowane urządzenia do eksploatacji. W nawiązaniu do systemów grzewczych dotyczy to kotłów i zbiorników ciśnieniowych czyli urządzeń w których następuje sprężenie cieczy lub gazów do ciśnienia innego niż atmosferyczne. Urządzenia te mogą być uruchamiane tylko na podstawie decyzji zezwalającej na ich eksploatację, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. Co również ważne, właściciel u którego są wykonywane czynności dozoru technicznego, jest zobowiązany zapewnić warunki do sprawnego ich wykonania. W związku z tym prowadzimy obsługę techniczną i merytoryczną w celu zapewnienia sprawnego dokonania czynności odbiorowych zabudowanych urządzeń technicznych. Pomogamy w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji technicznej oraz wykonujemy czynności sprawdzajace zabudowanych urządzeń wg bieżących wymogów i poleceń obecego w czasie odbioru inspektora UDT. Zapytaj o szczegóły - zadzwoń: 601-290-902.


 

Zabezpieczenia p.poż.

Wykonujemy zabezpieczenia przeciwpożarowe instalacji technologicznych. Ponadto W ramach  zabezpieczenia przeciwpożarowego koniecznością staje się często montaż i zapewnienie prawidłowej pracy dodatkowych zabezpieczeń takich jak systemy detekcji gazów. Wykonujemy przeglądy okresowe tych urządzeń i sprawdzamy poprawność ich funkcjonowania. Szczegóły - zadzwoń: 601-290-902. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.